S3 Kamratförening

 

2015-01-08

Snart dags för Årsmöte!

 

Datum: Torsdag den 19/2 2015 kl 17:00

Plats: Gamla S3 mäss

mer info... (samma info som återfinns i Parabolen nr 2 2014)

//Styrelsen

________________________________________________________________________________

2014-06-11 2014-11-28

Kamratföreningens båt, Uppdaterat 2014-11-28

Uppdatering 2014-11-28
Båten kommer att läggas ut till våren, tidsbrist hos den ansvarige är orsaken till att den inte kommit ut än.
Ni som anmält intresse kommer att få ett mail.
Just nu är båten i vinterförvaring

Uppdatering 2014-09-15
Nu är båtsläpet besiktigat så snart kommer det att komma upp bilder och beskrivningar samt hur ev budgivning kommer att gå till.

Kamratföreningens båt med båtvagn går inte längre att hyra. Efter beslut på årsmötet så kommer den att läggas ut till försäljning här på hemsidan och erbjudas i första hand föreningens medlemmar.
Om den inte säljs vid det tillfället så kommer den läggas ut på blocket.

Just nu är båten under översyn och allt kommer att går igenom innan den läggs ut. När den läggs ut beror på när vi kan besiktiga släpet.

Ett mail kommer gå ut till de som har anmält sin epostadress sedan tidigare. Är du intresserad och är osäker på om vi har din adress, skicka ett mail till aktivitet@s3kamrat.com så kommer du bli meddelad när det är dags.

Mer info kommer efterhand.

//Styrelsen