S3 Kamratförening

2016-01-31

PÅMINNELSE

ÅRSMÖTE 2016 S3 Kamratförening

Torsdag den 18 februari kl 17:00 på S3 område fd motordetaljen. Efter årsmötet samkväm med lättare förtäring på Mässen. Baren öppen.

Anmäl deltagande senast den 8 februari till Patrik Eriksson: 070-5716836 eller aktivitet@s3kamrat.com

Skicka fullmakt om du ej kan delta. Finns i senaste numret av PARABOLEN samt under fliken PARABOLEN sid 3.

Dagordningen bifogas.

Motioner insänds senast 8 februari till sekreteraren Malin Scharffenberg: sekr@s3kamrat.com

Viktiga frågor att diskutera och som kommer att initieras från styrelsen:

  1.  - PÅLKEMS framtid där Nedläggning av verksamheten och Försäljning föreslås från den särskilda arbetsgruppen. Vad vill medlemmarna?
  2.  - Revidering av stadgarna inkl verksamhetsinriktning för 2016/2017.

Övrigt enl dagordningen LÄNK

Varmt välkomna

Ulf Nordlander/Ordf

______________________________________________________________________

2015-12-31

ÖB Handbrev till veteraner och anhöriga

//Redaktören

_______________________________________________________________________

2015-12-20

Kamratföreningens Julfika 19/12

Genomfört!

Repotage kommer i nästa nummer av parabolen

//Styrelsen

______________________________________________________________________

2015-04-26

Ny Flik

 

En ny flik (information) finns tillagd dit information som legat på första sidan och fortfarande är giltig är flyttad t.ex information om veterankortet.

//Redaktören