S3 Kamratförening

2014-04-08

Försvarsberedningens rapport

(NY TID!)

Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson föredrar och berättar om försvarsberedningens rapport.

Tid: Tisdagen den 15 april 22maj kl 13.00 – 15.00, Plats: F 21, filmsalen Hangar 81

Intressant att se vad som går att härleda till deras Norrbottensbesök och deras tankar om Nordensamarbetet, ITÖ, vinterutbildning, IT-säkerhet, nationell förmåga o.s.v.

Anmälan till ordföranden på nordlander.ulf@gmail.com

________________________________________________________________________________

2014-04-06

Nationaldagsaktivitet på Gumboda Hed utanför Umeå

LÄNK

________________________________________________________________________________

Mailproblem!!

2014-03-20

Vi har just nu problem med våra epostadresser pga av att vi bytt format på hemsidan och lagt om domänen.
Behöver ni komma i kontakt med styrelsen så använd aktivitet@s3kamrat.com så kommer jag att vidarebefodra eposten alternativt skicka till ordföranden på nordlander.ulf@gmail.com

________________________________________________________________________________

Årsmöte - Genomfört!

Årsmötet genomfördes som vanligt på vårat gamla kasernområde, själva mötet avhölls i by19 i det som vid nedläggningen av S3 huserade motor- och sjukvårdslektionssalarna. Dessa lokaler har genomgått en drastisk förändring sedan dess och där håller nu för tiden bataljonsstaben för 91.artilleribataljonen hus.

Efter mötet avnjöt vi en enklare middag i våra fd mässlokal och delade med oss av gamla minnen. Totalt var vi 23st som deltog.