S3 Kamratförening

2022-07-17

Kära Vänner!

Jag hoppas att ni har det bra i era olika sommarfiranden!

Bifogat återfinner ni en uppmaning från kamraterna i Gotlands Regementes Kamratförening om att samla in pengar till stöd för Ukraina. 

Ni uppmanas härmed att ta upp den kastade "utmaningshandsken" och starta en aktivitet till stöd för Ukraina.

Tag väl hand om er!

Med varma hälsningar
Staffan Vestin 
Sekreterare SMKR

LÄNK

_________________________________________________________________

2022-07-12

Parabolen

 

Nytt nummer av Parabolen finns nu ute under fliken Parabolen, nr 1 2022.

//Styrelsen

_________________________________________________________________

2022-05-12

SMKR Representantskapsmöte 2022

 

Genomfördes 2022-03-30, PROTOKOLL

//Webbredaktören

_______________________________________________________________________

2022-03-01

Hej!

Eksjö är en unik trästad med lång militär tradition. Det finns även en tradition om att genomföra tattooer .

2022 kommer det 28-30 juli genomföras ett internationellt Tattoo i Eksjö . Detta är Sveriges enda internationella tattoo. Årets upplaga har såväl säckpipor från England som professionella yrkesmilitär från Lettland , Tyskland , Tjeckien och Nederländerna . Från Sverige kommer att vara representerat av Marinens ungdomsmusikkår och hemvärnskårerna i Östergötland och Eksjö.

Eksjö internationell Tattoo är en ideellt arbetade förening med många tidigare officerare engagerade.

 

Mer info framgår av hemsidan www.eksjotattoo.se

Med vänlig hälsning

Stefan Elm

Marknadsansvarig       

_________________________________________________________________

2021-10-31

Läs mer om boken HÄR

 

//Styrelsen

________________________________________________________________________