S3 Kamratförening

2016-08-18

Aktiviteter på Försvarsmuseum

Hej!

Jag tar tillfället i akt att marknadsföra denna föreläsning/föreläsare. Det är Björn Sandström som jobbar på FOI i Umeå som har möjlighet att komma till Boden fredagen 2 september kl 1300.
Hoppas att ni har möjlighet att komma!
Och sprid gärna till era vänner och kollegor. 
Vi serverar sillunch fredagen 2/9 från kl 1200, 70 kr

Fre 2/9  kl 1300

Från megaton till becquerel - en historisk exposé över kärnvapenområdet och hur strålskyddet kopplat till Försvaret förändrats under de 71 år kärnvapen funnits.

Björn Sandström, PhD, Ass Prof Deputy Research Director

Department of CBRN-Defence and Security, FOI


Bio: Docent Björn Sandström är laborator vid Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) avdelning för CBRN-skydd i Umeå. Han har lång erfarenhet av arbete med CBRN-frågor, framför allt när det gäller strålskydd kopplat till nationella säkerhetsfrågor. Hans expertområde rör främst hot- och riskbedömningar kopplat till radioaktiva ämnen och joniserande strålning. Han representerar Sverige internationellt inom olika konstellationer som arbetar med nukleär forensik, dvs metoder för att spåra radioaktivt materials ursprung, och har även representerat Sverige i mer än 15 år inom NATO i olika arbetsgrupper som arbetar med CBRN-forskningsfrågor. Hans expertis har även utnyttjats av det internationella atomenergiorganet IAEA, och polisorganisationerna Europol och Interpol.​

 

Med vänliga hälsningar
Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden
Bodens kommun
0921-628 44
Besöks- och postadress:
Granatvägen 2
961 43 Boden

facebook.com/ForsvarsmuseumBoden

_____________________________________________________________________________

2016-07-11

Pålkembåten såld!

//Styrelsen

______________________________________________________________________________

2016-06-04

Årsmötesprotokollen finns nu under fliken Information

//Redaktören

______________________________________________________________________________

2015-04-26

Ny Flik

 

En ny flik (information) finns tillagd dit information som legat på första sidan och fortfarande är giltig är flyttad t.ex information om veterankortet.

//Redaktören