S3 Kamratförening

2015-03-17

Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet är nu inlagd på SFHM hemsida i sin helhet

Det kompletta traditionsdokumentet är utlagt på Statens försvarshistoriska museers, SFHM, hemsida www.sfhm.se under ”Traditionsnämnden”.


Direktlänk till TradN är http://www.sfhm.se/Forsvarets-traditionsnamnd

___________________________________________________________________________

2015-03-17

Veterankort

Nu är hemsidan www.veterankort.se lanserad. Hemsidan administreras av Svenska Soldahemsförbundet på uppdrag av Förvarsmakten.

Veterankort.se är den webbplats som veterankortsinnehavare kan använda för att ta del av de erbjudanden och förmåner som finns knutna till veterankortet. På hemsidan finns även nyheter, berättelser och allmän veterankortsinformation.

//Styrelsen

_____________________________________________________________________________

2015-03-08

Två inbjudningar till studiebesök via samordningsenheten för kamratföreningarna i Boden

2015-03-25 PON-Caterpillar i Boden alternativ länk

2015-04-22 Mectec och Lööve trailer i Boden alternativ länk

Anmälan enl resp länk.

________________________________________________________________________________

2014-06-11 2014-11-28

Kamratföreningens båt, Uppdaterat 2014-11-28

Uppdatering 2014-11-28
Båten kommer att läggas ut till våren, tidsbrist hos den ansvarige är orsaken till att den inte kommit ut än.
Ni som anmält intresse kommer att få ett mail.
Just nu är båten i vinterförvaring

Uppdatering 2014-09-15
Nu är båtsläpet besiktigat så snart kommer det att komma upp bilder och beskrivningar samt hur ev budgivning kommer att gå till.

Kamratföreningens båt med båtvagn går inte längre att hyra. Efter beslut på årsmötet så kommer den att läggas ut till försäljning här på hemsidan och erbjudas i första hand föreningens medlemmar.
Om den inte säljs vid det tillfället så kommer den läggas ut på blocket.

Just nu är båten under översyn och allt kommer att går igenom innan den läggs ut. När den läggs ut beror på när vi kan besiktiga släpet.

Ett mail kommer gå ut till de som har anmält sin epostadress sedan tidigare. Är du intresserad och är osäker på om vi har din adress, skicka ett mail till aktivitet@s3kamrat.com så kommer du bli meddelad när det är dags.

Mer info kommer efterhand.

//Styrelsen