Styrelsen

Ordförande
Ulf Nordlander
ordf@s3kamrat.com

V.Ordförande
Vakant
vice@s3kamrat.com

Sekreterare
Maria Einarsson
sekr@s3kamrat.com

Kassör
Göran Landewall
kassor@s3kamrat.com

Ledamot
Niklas Widell

Ledamot
Bengt Eriksson


Ledamot
Johan Sundén

Ledamot
Sune Fallström

Parabolen
Maria Einarsson
parabolen@s3kamrat.com
_______________________________________________________________________

Webbredaktör
Patrik Eriksson
webbmaster@s3kamrat.com