Styrelsen

Ordförande
Ulf Nordlander
ordf@s3kamrat.com

V.Ordförande
LG Holmqvist
vice@s3kamrat.com

Sekreterare
Maria Einarsson
sekr@s3kamrat.com

Kassör
Göran Landewall
kassor@s3kamrat.com

Ledamot tidningen Parabolen
Maria Einarsson
parabolen@s3kamrat.com

Ledamot
Malin Scharffenberg Kahlke
aktivitet@s3kamrat.com

Ledamot
Bengt Eriksson
070-531 31 43

Ledamot
Gunnar Markström
0921-13738
vassi@s3kamrat.com

Webbredaktör
Patrik Eriksson
webbmaster@s3kamrat.com