Information

2018-01-15

S3 Kamratförening Stadgar

 

//Webredaktören

________________________________________________________________________

2017-04-05

Protokoll Årsmöte 2017

 

Årsmötesprotokoll 2017

 

//Webbredaktören

__________________________________________________________________________

2016-06-05

Protokoll Årsmötet 2016-02-18

 

Årsmotesprotokoll 2016

Bilaga 3 Verksamhetsberattelse 2015

Bilaga 5 Verksamhetsinriktning 2016

Bilaga 7 Stadgeändringar

Ubil 2 Verksamhetsberattelse Vassijaure 2015

Ubil 3 Verksamhetsberattelse Pålkem 2015

Ubil 4 Verksamhetsberattelse Evenemang 2015

Ubil 5 Verksamhetsberattelse Parabolen 2015

Ubil 7 Rapport AG utveckling 2015

 

//Styrelsen

___________________________________________________________________________

2015-03-17

Försvarets traditioner med översiktlig historik från 1500-talet är nu inlagd på SFHM hemsida i sin helhet

 

Det kompletta traditionsdokumentet är utlagt på Statens försvarshistoriska museers, SFHM, hemsida www.sfhm.se under ”Traditionsnämnden”.

Direktlänk till TradN är http://www.sfhm.se/Forsvarets-traditionsnamnd

___________________________________________________________________________

2017-06-26

Ny information om Veterankortet

 

/veterankortet

Veterankort

 

Nu är hemsidan www.veterankort.se lanserad. Hemsidan administreras av Svenska Soldahemsförbundet på uppdrag av Förvarsmakten.

Veterankort.se är den webbplats som veterankortsinnehavare kan använda för att ta del av de erbjudanden och förmåner som finns knutna till veterankortet. På hemsidan finns även nyheter, berättelser och allmän veterankortsinformation.

//Styrelsen

_____________________________________________________________________________