Information

2021-09-26

Protokoll Årsmöte 2021

 

Årsmötesprotokoll 2021

- Verksamhertsberättelse för 2020

- Verksamhetsinriktning 2021-2022

 

//Webbredaktören

________________________________________________________________________

2018-01-15

S3 Kamratförening Stadgar

 

//Webredaktören

___________________________________________________________________________

2017-06-26

Information om Veterankortet

 

/veterankortet

Veterankort

 

Nu är hemsidan www.veterankort.se lanserad. Hemsidan administreras av Svenska Soldahemsförbundet på uppdrag av Förvarsmakten.

Veterankort.se är den webbplats som veterankortsinnehavare kan använda för att ta del av de erbjudanden och förmåner som finns knutna till veterankortet. På hemsidan finns även nyheter, berättelser och allmän veterankortsinformation.

//Styrelsen

_____________________________________________________________________________