Veterankortet

Hantering av veterankort i Mitt FM


Från och med den 1 juni 2017 kommer ansökningar om veterankort helt och hållet att hanteras via Mitt Försvarsmakten.
Funktionen är liknande den för Hemvärnet, användaren registerar sig och skapar en profil och kan samtidigt skicka in en ansökan om veterankort. Det går också att ansöka om veterankortet direkt i Mitt Försvarsmakten för de som redan har en profil.

https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/veteran


Veteransamordnare får stöd för arbetet under hela hanteringen och kan enkelt se var i processen en ansökan befinner sig och vad nästa steg är.
Även till veterankortsanökande skickas automatiserad kommunikation i de olika stegen under ansökningsperioden.
Har man redan ett veterankort kommer man uppmanas att registrera sig i Mitt Förvarsmakten som veteran och ange att man redan har ett veterankort. På sikt är målsättningen att samtliga veterankortsinnehavare ska finnas i Mitt Försvarsmakten. Det finns stora fördelar med att alla som har ett veterankort finns i samma databas, man kan då nyttja möjligheterna att kommunicera med veteraner och hantera events via Mitt Försvarsmakten.


Under våren har utbildning skett vid veteransamordnarnas nätverksträff i slutet av april och därefter vid centrala uppsamlingstillfällen. Till sommaren kommer samtliga veteransamordnare att vara utbildade och redo att hantera ansökningar i Mitt Försvarsmakten.

Mitt Försvarsmakten


Ett CRM-verktyg
Lanserades den 12 maj 2016
7 dec 2016 passerades milstolpen10 000
23 januari 2017 lanserades hemvärnsmodulen
29 mars 2017 registrerade sig den 15 000:e kandidaten.